Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Boža Alajbeg Malčić

voditeljica projekata, Institut za razvoj tržišta rada

Boža Alajbeg Malčić diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti, te se dodatno usavršavala na području EU fondova, a vještine prikupljanja sredstava, vođenja i upravljanja projektnim ciklusima te specifičnosti u području neprofitnih organizacija stekla je volontiranjem i u svom radu u Akademiji za politički razvoj kroz suradnju s različitim donatorima poput Vijeća Europe, nacionalnih tijela, međunarodnih organizacija te stranih predstavništava u RH.

Radi u Institutu za razvoj tržišta rada gdje sudjeluje u provedbi projekata iz područja razvoja tržišta rada i zapošljavanja, obrazovanja i  socijalne skrbi (suradnja s poslodavcima, javnim institucijama za zapošljavanje i akademskim sektorom na razvoju inovativnih modela za integraciju ranjivih skupina na tržište rada)

Tijekom 10+ radila je na više od 30 različitih projekata financiranih iz različitih izvora (ESF, IPA, Svjetska banka, različiti nacionalni izvori).