Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Dario Karačić

voditelj EU projekata

Dario Karačić, posjeduje višegodišnje iskustvo na poslovima strateškog planiranja i savjetovanja, kao predavač i konzultant na projektima financiranim iz europskih sredstava (EIDHR, IPA program, Europa za građane, LLP program/Erasmus+, ESF, EFRR, EPFRR) te kao voditelj projekata za udruge, obrazovne i socijalne institucije, JLR samouprave i poduzeća na području međunarodne suradnje, socijalnih usluga, ljudskih prava, obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva.

Radi kao voditelj EU projekata zaposlen u Institutu za razvoj tržišta rada (SELECTIO grupa) na poslovima razvoja i vođenja projekata financiranih iz ESF-a u području obrazovanja, socijalne skrbi i zapošljavanja, a isto tako i kao vanjski ocjenjivač za projektne prijedloge financirane iz ESF-a. (Iskustvo osmišljavanju, provedbi ili evaluaciji u više od 50 financiranih EU projekata ukupne vrijednosti veće od 40 milijuna kuna).