Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Elizabeta Sarjanović

MBA, PMP, PMI-ACP

Elizabeta posjeduje bogato iskustvo u pripremi i upravljanju IT i tzv. EU projektima. Dugogodišnji je predavač na programima za usavršavanje u području upravljanja projektima a redovno održava i tzv. in-house (korisničkim potrebama prilagođene) edukacije iz područja upravljanja projektima.

Diplomirala je na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), nakon čega znanja usavršava na Executive MBA programu u Cotrugli Business School (MBA) i kroz međunarodni program usavršavanja u području pripreme i izvedbe EU projekata (ECQA EU Project Manager). Posjeduje međunarodno priznate certifikate Project Management Professional (PMP) te PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP).

Zadnjih 10+ godina vodi projektne urede u hrvatskim i međunarodnim tvrtkama, upravlja projektnim portfeljima i kontinuirano radi na podizanju kompetencija voditelja projekata.