Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju parketar - Andragog

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju parketar

parketar

UVJETI UPISA

 

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju parketara mogu se upisati polaznici  koji imaju završenu  najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove parketara.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 150 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se skupnim i individualnim konzultacijama.

Teorijski dio programa u trajanju od 35 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 115 sati realizira se pojedinačno u poduzećima s kojima ustanova ima ugovor o stručnoj suradnji.

Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba. Polaznik vodi dnevnik rada praktične nastave.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU PARKETAR

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati podloge na koje se postavljaju parketni podovi te provjeravati ispravnost podloga
  2. Pravilno rukovati strojevima, uređajima i alatima tijekom rada te ih pravilno održavati
  3. Izvoditi jednostavne parketarske radove
  4. Polagati podloge na koje se postavljaju parketni podovi uz nadzor
  5. Pripremati, polagati, brusiti, lakirati i održavati parketne podove uz nadzor
  6. Provesti završnu obradu parketnih podova i sigurno zbrinjavati otpad
  7. Primijeniti pravila osobne zaštite i zaštite na radu

 

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

  • usklađenost s potrebama  tržišta rada i mogućnostima zaposlenja u sektoru šumarstva, prerade i obrade drva
  • potrebe poslodavaca za određenim profilom  poslova/zanimanja
  • formaliziranje postojećih vještina i znanja