AGROTEHNIČAR - Andragog

AGROTEHNIČAR

agrotehnicar

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

UVJETI UPISA

 

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:  

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Agrotehničara.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Agrotehničara.

 

Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu) i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Agrotehničar (program koji se izvodi prema strukovnom kurikulumu). Također je potrebno utvrditi moguće sadržajne razlike općeobrazovnog, strukovnog i praktičnog dijela nastave.

 

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Agrotehničar izvodi se u konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Agrotehničar za redovito obrazovanje.

 

Vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Agrotehničar u redovitom obrazovanju, u: specijaliziranoj učionici ustanove/škole, učionici na otvorenom, pedološkom praktikumu, poljoprivrednoj ljekarni, zaštićenim prostorima, voćnjacima sa odabranim voćnim vrstama, vinskom podrumu, stočarskom praktikumu, tvornici stočne hrane, farmi, skladištu poljoprivrednih proizvoda, mehaniziranom stočarskom dobru, poljoprivrednom dobru ili poligonu. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi. Polaznici vode dnevnik rada.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE AGROTEHNIČAR

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.