ARHITEKTONSKI TEHNIČAR - Andragog

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

arhitektonski

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na arhitektonskom i građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ARHITEKTONSKI TEHNIČAR  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje arhitektonski tehničar  polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje arhitektonski  tehničar izvodi se dopisno-konzultativnom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Dio programa izvodit će se kroz praktičnu nastavu.

Praktična nastava će se izvoditi u graditeljskim tvrtkama i drugim mjestima koja mogu  realizirati praktičnu nastavu prema nastavnom planu

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

 

Rezultati učenja u strukovnom dijelu programa:

 

Polaznik:

 • informatički pismen
 • služi se računalnim programima za izradu nacrta
 • sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja
 • poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća
 • poznaje građevinarstvo, arhitekturu, umjetnost i urbanizmu
 • vješt u izradi nacrta i dijelova tehničke dokumentacije
 • primjenjuje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina
 • primjenjuje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite
 • poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
 • poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji, pravilnik i propise
 • razumije cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu
 • obračunava troškove građenja
 • poznaje karakteristika gradilišta
 • poznaje okruženja
 • vješt u izradi arhitektonskih nacrta stambenih i jednostavnijih javnih zgrada
 • poznaje funkcije stana i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje
 • poznaje stambene i jednostavnije javne zgrade i njihove autore
 • poznaje gradilišta i faza izgradnje kod sanacija, rekonstrukcija, revitalizacije, konzervacije i restauracije
 • poznaje izvedene konstruktivne sklopove na povijesnim građevinama
 • poznaje suvremene i tradicijske građevne materijale i tehnologije
 • sposoban likovno se izražavati
 • vješt u izražavanju pomoću prostoručnog i tehničkog crteža
 • koristi tehnički način razmišljanja
 • kreativan i samostalan
 • odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina
 • zainteresiran za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru
 • posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.