AUTOELEKTRIČAR - Andragog

AUTOELEKTRIČAR

Handsome mechanic working in auto repair shop.

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju autoelektričar.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AUTOELEKTRIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

Posebni uvjeti:

 • raspoznavanje boja
 • posao autoelektričara obavlja se pretežno u zatvorenim prostorima i zahtijeva dobro opće zdravstveno stanje.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Autoelektričar polaznik mora imati  završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje Autoelektričar izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Praktična nastava izvodi se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje..

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE AUTOELEKTRIČAR

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 

 • Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 • Poznavanje mogućih izvora onečišćenja i usvajanje postupaka za zaštitu čovjekova okoliša
 • Racionalno upotrebljavanje materijala i energije
 • Čitanje i primjena tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima
 • Čitanje i primjena projektne dokumentacije i izrada osnovnih tehničkih i radnih dokumenata
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električnih veličina
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Poznavanje organizacije i radnih procesa autoradionice
 • Poznavanje načela konstrukcije i rada motornih vozila
 • Rastavljanje i sastavljanje uređaja i dijelova sustava prilikom održavanja motornih vozila
 • Poznavanje i primjena postupaka ispitivanja, podešavanja i spajanja mehaničkih, hidrauličkih, pneumatičkih, električnih i elektroničkih uređaja i sustava motornih vozila
 • Poznavanje i primjena postupaka otkrivanja i otklanjanja pogrešaka električnih i elektroničkih uređaja i sustava u motornim vozilima
 • Provođenje nadzora izvedenih radova
 • Osposobljenost za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanja
 • Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.