DRVODJELSKI TEHNIČAR - DIZAJNER - Andragog

DRVODJELSKI TEHNIČAR - DIZAJNER

drvodjeljski

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa je pripremiti polaznike za samostalno obavljanje i sudjelovanje u oblikovanju, projektiranju i konstruiranju proizvoda od drva i drvnih materijala te opremanju interijera. Također i sudjelovanje u poslovima planiranja, organizaciji, nabavi, proizvodnji i prodaji proizvoda od drva i drvnih materijala, programira i upravlja radom CNC strojeva, rukovodi skupinom ljudi.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje DRVODJELSKI TEHNIČAR DIZAJNER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje drvodjelski tehničar dizajner polaznik mora imati završenu srednju školu.

Polaznik treba imati opću tjelesnu sposobnost, dobru spretnost ruku, otpornost na alergiju, te neosjetljivost na buku i vibraciju, dobar vid, opip, te iz tog razloga je potrebno donijeti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova drvodjelskog tehničara dizajnera.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje drvodjelski  tehničar dizajner izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE DRVODJELSKI TEHNIČAR – DIZAJNER

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • Analiza svojstava namještaja i potreba korisnika (kupaca)
 • Analiza varijanti rješenja namještaja i odabir optimalnog rješenja
 • Analiza elemenata prostora i potrebe korisnika
 • Analiza varijanti opremanja prostora i odabir optimalnog rješenja
 • Planiranje potreba materijala
 • Planiranje tijeka proizvodnje
 • Planiranje i analiza troškova
 • Provjera ispravnosti alata i opreme
 • Priprema CNC stroja za rad
 • Opskrba radnog mjesta potrebnim resursima
 • Priprema prodajnog prostora/salona za stranke
 • Oblikovanje i projektiranje proizvoda
 • Prezentirati namještaj
 • Konstrukcijska razrada namještaja
 • Oprema prostora
 • Prezentacija rješenja opremanja prostora
 • Modeliranje namještaja i prostora uz primjenu računala
 • Izradba tehničke dokumentacije
 • Izradba tehnološke dokumentacije
 • Programiranje rada CNC strojeva za obradu drva
 • Obrada drva i drvnih materijala uz primjenu CNC tehnologije
 • Praćenje i obrada radnih naloga
 • Vođenje skladišne dokumentacije
 • Pisanje izvještaja
 • Vođenje evidencije
 • Arhiviranje i čuvanje dokumentacije
 • Prezentacija asortimana proizvoda
 • Izradba komercijalnog upita
 • Izradba komercijalne ponude
 • Izradba računa za prodanu robu ili uslugu
 • Organizacija isporuke
 • Poslovna komunikacija s kupcima
 • Rad u timu
 • Ulazna kontrola kvalitete
 • Kontrola kvalitete u proizvodnom procesu
 • Kontrola gotovog proizvoda
 • Postupanje s nesukladnim proizvodima
 • Primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara
 • Postupanje s ambalažom i opasnim otpadom

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.