Edukacija - Project Management - Andragog

Edukacija - Project Management

project_management_intro_hp-100618227-primary.idge

TRAJANJE:
19. rujna 2019. – 13. studenog 2019.

Namijenjena svima koji se bave upravljanjem projektima te žele usavršiti svoje vještine polaganjem Project Management Professional certifikacijskog ispita, kao i onima koji žele skupiti PDU bodove potrebne za izlazak na PMP certifikacijski ispit.

Iskusni predavač s položenim PMP certifikatom otkrit će polaznicima sve što trebaju znati o ovom univerzalnom znaku izvrsnosti koji je na današnjem tržištu sve više tražen, a nudi se i mogućnost on-line praćenja nastave.

5 modula

40 nastavnih sati

19. rujna 2019. – 13. studenog 2019.

Mjesto održavanja predavanja i radionica: Hotel Dubrovnik, Gajeva ul. 1, Zagreb

petra_190x275

Predavačica:

mr. sc. Petra Gracin, MBA, PMP

sc. Petra Gracin, MBA, PMP, diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar je znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti – MBA in Construction. Radila je u Institutu IGH kao voditelj projekata i u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju projekata financiranih iz fondova Europske unije. Posjeduje međunarodni certifikat ovlaštenja za vođenje projekata – Project Management Professional (PMP) prema Project Management Institutu (PMI). Pohađala je brojne seminare, treninge i predavanja iz područja strateškog poslovanja i upravljanja u organizacijama. Također je pohađala treninge iz područja upravljanja projektima, javno privatnog partnerstva, javne nabave, upravljanja ugovornom dokumentacijom, politikom i poslovanjem u EU, te EU pretpristupnih i pristupnih fondova. Angažirana je kao viša predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju i kao predavač na poslovnom učilištu Experta. Odradila je predavanja za brojne seminare iz upravljanja projektima.

Cilj edukacije je opremiti polaznike znanjima i vještinama potrebnim za uspješno upravljanje projektima te dati podlogu za polaganje certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. Pohađanje edukacije osigurava potreban broj PDU bodova za izlazak na PMP certifikacijski ispit. PMP certifikat prepoznat je kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te je danas sve više tražen u organizacijama koje se bave upravljanjem projektima.

Edukacija je organizirana kroz pet različitih modula od kojih svaki detaljno obrađuje pojmove i koncepte PMI metodologije, te specifičnosti organizacijskog okruženja unutar kojeg se upravljanje projektom odvija.

E-learning nastava

Pristup snimkama predavanja: 24 sata nakon predavanja

Uz predavanje, koje je organizirano kroz grupni rad svojim polaznicima nudimo i e-učenje.

Kako bi modernizirali svoju nastavu, svi Polaznici će, uz nastavne materijale, dobiti na raspolaganje snimku svakog modula kako bi lakše pratili ili nadoknadili propušteno (s ograničenim vremenom pregleda).

Isto tako, u slučaju spriječenosti ili eventualne odsutnosti, Polaznici imaju mogućnost pratiti nastavu putem e-nastave.

Svako predavanje uključuje i praktične vježbe pomoću kojih će polaznici detaljno upoznati  Vodič kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologiju te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit.

MODUL 1 – Projekt i upravljanje projektom, PMBOK

19.09.2019
9:00 – 16:00

Prvi modul predviđen je za upoznavanje polaznika s osnovnom definicijom projekta, projektima u kontekstu strateškog upravljanja tvrtkom te strateškog planiranja. Neke od obrađenih tema su: pojam upravljanja projektima, međuljudske vještine potrebne za upravljanje projektima, definicija ureda za upravljanje projektima, upravljanje programima i portfeljima, dionici u projektu, životni ciklus projekta, struktura projekta (WBS metoda). Polaznici će saznati sve o Vodiču kroz znanje o upravljanju projektima (PMBOK), te konceptu PMI metodologije.

Nastavne teme:

 • Projekt i upravljanje projektom, PMBOK – osnovni pojmovi
 • Osnovno o PMP certifikaciji
 • Procesne grupe upravljanja projektom
 • Područja znanja upravljanja projektom
 • Faze projektnog ciklusa
 • Organizacijski utjecaj na upravljanje projektima
 • Upravljanje integracijom projekta

MODUL 2 – Upravljanje vremenom i opsegom projekta

01.10.2019.
9:00 – 16:00

Drugi modul uvodi polaznike u plan upravljanja opsegom projekta, plan upravljanja zahtjevima, definiranje aktivnosti i određivanje njihovog slijeda, izradu i kontrolu vremenskog rasporeda. Steći će specifična znanja i procese koji su sastavni dio područja upravljanja vremenom i opsegom projekta.

Nastavne teme:

 • Upravljanje opsegom projekta
 • Opseg proizvoda i opseg projekta
 • Izrada plana upravljanja opsegom
 • Definiranje opsega i definiranje WBS strukture
 • Potvrđivanje opsega i kontrola opsega
 • Upravljanje vremenom projekta
 • Izrada plana upravljanja vremenskim rasporedom
 • Izrada i kontrola vremenskog rasporeda

MODUL 3 – Upravljanje troškovima i kvalitetom projekta

16.10.2019.
9:00 – 16:00

Treći modul polaznike priprema za izradu plana upravljanja troškovima, određivanjem budžeta te će polaznici dobiti saznanja ili informacije o osnovnim metodama za planiranje i kontrolu kvalitete na projektu.

Nastavne teme:

 • Upravljanje troškovima projekta
 • Izrada plana upravljanja troškovima
 • Procjenjivanje i kontrola troškova
 • Upravljanje kvalitetom projekta
 • Planiranje kvalitete
 • Osiguranje kvalitete
 • Kontrola kvalitete

MODUL 4 – Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta

29.10.2019.
9:00 – 16:00

Četvrti modul bavi se ljudskim resursima, upravljanjem dionicima i komunikacijom. Teme uključuju planiranje, formiranje i razvoj projektnog tima, upravljanje sukobima, teorije motivacije, te upravljanje i kontrola dionicima.

Nastavne teme:

 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu
 • Izrada plana upravljanja projektnim timom
 • Formiranje, razvoj i upravljanje projektnim timom
 • Upravljanje komunikacijama na projektu
 • Planiranje, upravljanje i kontrola komunikacija na projektu
 • Upravljanje dionicima projekta
 • Identifikacija dionika
 • Izrada plana upravljanja dionicima
 • Upravljanje i kontrola angažmana dionika

MODUL 5 – Upravljanje projektnim rizicima i nabavom

13.11.2019.
9:00 – 16:00

Posljednji modul naglasak stavlja na upravljanje rizicima – njihovom kvantitativnom i kvalitativnom analizom, matricom vjerojatnosti i utjecaja itd. Sve je pojašnjeno praktičnim primjerima, te će polaznici sami izrađivati svoju verziju matrice vjerojatnosti i utjecaja.

Nastavne teme:

 • Upravljanje rizicima projekta
 • Izrada plana upravljanja rizicima
 • Identifikacija i analiza rizika
 • Planiranje adekvatnih odgovora i kontrola rizika
 • Upravljanje nabavom na projektu
 • Planiranje i provođenje nabave
 • Kontrola i zatvaranje nabave
 • Postupak PMP certifikacije
 • Pregled sadržaja – PMP ispit

Upisi i prijave u tijeku!

Ukupna cijena specijalističke edukacije Project Management:

8.250,00 HRK (u cijenu uključeni svi troškovi)

PROMOTIVNE CIJENE:

Za upise do 22.07.2019. godine ukupna cijena iznosi

5.775,00 kn

Za upise do 15.09.2019. godine ukupna cijena iznosi

6.125,00 kn (u cijenu uključeni svi troškovi)

Plaćanje na rate:

 1. rata – prilikom upisa (najkasnije u roku od 10 dana od upisa)
 2. rata – mjesec dana nakon uplate prve rate
 3. rata – najkasnije do drugog dana predavanja

Napomena: u slučaju sudjelovanja 2 ili više osoba iz istog poslovnog subjekta odobravamo popust u iznosu od 10 % na ukupnu cijenu.

Za polaznike su osigurani ručak i osvježenje te materijali svih predavanja, kao i online pristup snimkama predavanja!

Po završetku seminara polaznici će dobiti Certifikat o uspješno završenom specijalističkom programu Project Management.

Broj mjesta u grupi ograničen!

Namijenjena svima koji se bave upravljanjem projektima te žele usavršiti svoje vještine polaganjem Project Management Professional certifikacijskog ispita, kao i onima koji žele skupiti PDU bodove potrebne za izlazak na PMP certifikacijski ispit.

Prijavi se