EKOLOŠKI TEHNIČAR - Andragog

EKOLOŠKI TEHNIČAR

ekoloski

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

UVJETI UPISA

 

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:  

  • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Ekološkog tehničara.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola
  • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Ekološkog tehničara.

 

Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu) i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Ekološkog tehničara (program koji se izvodi prema strukovnom kurikulumu). Također je potrebno utvrditi moguće sadržajne razlike općeobrazovnog, strukovnog i praktičnog dijela nastave.

 

 

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekološki tehničar izvodi se u konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekološki tehničar za redovito obrazovanje.

 

Vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekološki tehničar u redovitom obrazovanju, u specijaliziranoj učionici ustanove/škole s pripadajućom opremom, laboratoriju za vježbe iz kemije s pripadajućom opremom, priborom i kemikalijama, laboratoriju za vježbe iz mikrobiologije te specijaliziranoj informatičkoj učionici. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi. Polaznici vode dnevnik rada.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE EKOLOŠKI TEHNIČAR

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.