EKONOMIST - Andragog

EKONOMIST

ekonomist

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 10.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

UVJETI UPISA

 

Cilj programa je osposobiti polaznike za samostalni rad na području vođenja knjigovodstva i računovodstva za razna poduzeća i ustanove, zatim osposobljavanje za govornu i pisanu komunikaciju, osposobiti polaznike da shvate postojanje, funkcioniranje i međuzavisnost ekonomskih sustava u prostoru, osposobljavanje za samostalnu komunikaciju s poslovnim partnerima – obogaćivanje pismenog izraza polaznika korištenjem ekonomsko-komercijalne terminologije – upoznavanje polaznika s automatizacijom poslovnih komunikacija. Osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u poduzeću, poslova vezanih uz  ekonomsko poslovanje, poslova vezanih za osnivanje i vođenje poslovanja tvrtke i simulaciju poslovanja, kako bi polaznici kroz poslovne situacije bolje razumjeli osnove tržišnog gospodarstva i poduzetništva, te razvili  poduzetnički duh i osposobili za samostalne poduzetničke pothvate kroz primjenu kreativnih i inovativnih tehnika i izradu poslovnog plana.

 

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:  

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Ekonomista.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Ekonomista.

 

Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu) i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Ekonomist (program koji se izvodi prema strukovnom kurikulumu). Također je potrebno utvrditi moguće sadržajne razlike općeobrazovnog, strukovnog i praktičnog dijela nastave.

 

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Ekonomist izvodi se u konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist za redovito obrazovanje.

 

Vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Ekonomist u redovitom obrazovanju, u specijaliziranoj učionici ustanove/škole s instaliranom potrebnom programskom potporom. Praćenje i ocjenjivanje polaznika provode nastavnici u ustanovi. Polaznici vode dnevnik rada.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE EKONOMIST

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • biti osposobljen za odgovorno, a gdje je to primjenjivo i samostalno izvršavanje poslova prema potrebama poslodavaca na području računovodstvenih poslova, poslova istraživanja tržišta, poslova primjene marketinškog instrumentarija, bankarskih poslova, osiguravateljskih poslova te poslova organizacije uredskog poslovanja
 • na osnovi stečene kvalifikacije imati uvjete za nastavak školovanja na višem ili visokom stupnju obrazovanja
 • primijeniti ekonomsku terminologiju
 • analizirati ekonomska zbivanja u nacionalnom gospodarstvu i predvidjeti njihov mogući utjecaj, a ujedno i utjecaj tržišnih zakonitosti na poslovanje poduzetnika
 • interpretirati i povezati temeljne pojmove i probleme gospodarske organizacije
 • prepoznati potrebu praćenja trendova u poduzetništvu te klasificirati i predvidjeti čimbenike koji utječu na razvoj poduzetništva
 • primijeniti poduzetničke vještine u svakodnevnom radu
 • provesti poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene isprave organizacije
 • povezati računovodstvene pojmove i instrumente, voditi računovodstvo poslovnih organizacija i računovodstvo fizičkih osoba
 • planirati, organizirati, provesti i upravljati kupoprodajnom aktivnošću u organizaciji
 • primijeniti marketinšku koncepciju
 • sudjelovati u komercijalnim bankovnim aktivnostima
 • sudjelovati u prodajnim osiguravateljskim aktivnostima
 • primijeniti vještine suvremene računalne i uredske tehnologije u poslovnim procesima
 • primijeniti standarde i pravila poslovnog komuniciranja u realizaciji posla
 • primijeniti komunikacijsko prezentacijske vještine u poslovanju.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.