ELEKTROINSTALATER - Andragog

ELEKTROINSTALATER

Electric Technician Job. Caucasian Professional Electrician in His 30s Finishing Electric Box Inside the Apartment.

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa je stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju elektroinstalater.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ELEKTROINSTALATER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Posebni uvjeti: raspoznavanje boja.

Poslovi elektroinstalatera obavljaju se pretežno u zatvorenim prostorima. Veći dio posla obavlja se stojeći i zahtijeva dobro opće zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje elektroinstalater polaznik mora imati završenu srednju školu i ispunjavati posebne uvjete.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje Elektroinstalater izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Praktična nastava izvodi se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje..

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 

 • Poznavanje opasnosti na radu, propisa o radu na siguran način, mjera i postupaka za rad na siguran način te njihova primjena
 • Poznavanje  mogućih izvora zagađenja i usvajanje postupaka za zaštitu čovjekove okoline
 • Racionalno upotrebljavanje  materijala i energije
 • Znati čitati i primijeniti tehničke podatke o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • Znati čitati i primijeniti projektnu dokumentaciju i izraditi osnovne tehničke i radne dokumente
 • Planiranje postupaka i tijeka rada, uporaba alata, materijala i komponenata
 • Primjena postupaka obrade materijala ručnim i mehaniziranim alatima
 • Mjerenje električne veličine
 • Postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon te održavanje niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu električne energije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje dojavne i signalne instalacije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje antenske i komunikacijske instalacije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje uzemljenja, gromobrane i postrojenja za izjednačavanje potencijala
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje instalacije procesne tehnike i proizvodnih pogona
 • Postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon električne strojeve i uređaje
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje rasvjetnih uređaja
 • Postavljanje ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje rezervnih izvora električne energije
 • Postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon te održavanje kompenzacijskih postrojenja
 • Poznavanje načela električnoga mjerenja neelektričnih veličina i automatske regulacije i upravljanja
 • Osposobljenost  za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju
 • Kulturno i uljudno komuniciranje sa strankama.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.