HOTELIJERSKO - TURISTIČKI TEHNIČAR - Andragog

HOTELIJERSKO - TURISTIČKI TEHNIČAR

hotelijerski

Cilj programa je omogućiti polaznicima vrlo široko znanje potrebno za rad u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima koja se bave turističkom djelatnošću. Bogatim obrazovnim programom, s vrlo naglašenim učenjem stranih jezika, polaznik se osposobljava za poslove obrade turističkog tržišta, recepcijske i šalterske poslove, koordinaciju rada službi u turističkoj djelatnosti, kao i druge organizacijske poslove u turizmu (oblikovanje i organizacija izleta, poslovi vodiča i sl.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje hotelijersko turistički tehničar polaznik mora imati 18 godina i završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje hotelijersko turistički tehničar izvodi se dopisno-konzultativnom.

 

Praktična nastava se izvodi u obrtničkim radionicama i poduzećima. Obzirom da se teorijska nastava organizira od ponedjeljka do petka u večernjim satima i subotom prijepodne, polaznici praktičnu nastavu pohađaju radnim danom prijepodne i subotom poslijepodne sukladno radnom vremenu obrtničke radionice ili poduzeća. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima iz obrtničkih radionica ili poduzeća. Svaki polaznik prije početka realizacije praktične nastave sklapa Ugovor o praktičnoj nastavi u obrazovanju odraslih s obrtničkom radionicom ili poduzećem i školom.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE HOTELIJERSKO – TURISTIČKI TEHNIČAR

Poslovi uključuju:

 • izradu, ustrojstvo, ostvarivanje, evidenciju i ekonomsku analizu  turističkih aranžmana,
 • obradu turističkog tržišta,
 • kalkulativne proračune i dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje  stranih  jezika i daktilografije,
 • koordinaciju rada službi u turističkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela,
 • šalterske poslove,
 • poslove vodiča,
 • recepcijske poslove,
 • poslove u propagandnoj turističkoj djelatnosti.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.