KONOBAR - Andragog

KONOBAR

Smiling waiter serving fancy dishes to mature couple sitting at table in restaurant

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 10.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KONOBAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te

–          liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,

–          sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje konobar polaznik mora imati završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe koju su prethodno završili. Pri tom uvidu će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje konobar izvodi se konzultativno-instruktivna i/ili dopisno-konzultativnom.

 

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE KONOBAR

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • stjecanje osnova profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci
 • stjecanje uvida u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,
 • spoznati vlastite mogućnosti i dosege,
 • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,
 • biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.
 • upoznati atraktivnost i važnost zanimanja konobar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,
 • upoznati opasnosti na radu,
 • propise o radu na siguran način,
 • mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,
 • upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline
 • racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
 • znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi konobar,
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,
 • razviti i primjenjivati osobine konobara,
 • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,
 • upoznati opremu ugostiteljskih radnji (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar)
 • dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
 • znati prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje,
 • uvježbati europski pristup prijemu i ispraćaju gostiju,
 • upoznati i znati primijeniti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)
 • naučiti pripremne radove u ugostiteljskim objektima,
 • vježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje (bečki, francuski, engleski, ruski način, a la carte),
 • upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,
 • znati primijeniti tehnike posluživanja i ponudu hladnih predjela, juha, toplih predjela, jela od riba, rakova i ljuskara, školjki i puževa,
 • znati uvježbati tehnike posluživanja gotovih jela i jela po narudžbi
 • znati uvježbati tehnike posluživanja salata, umaka, slatkih jela i voća,
 • upoznati ponudu i posluživanje sireva,
 • znati vrste i tehnike posluživanja hladnih i toplih napitaka, vina, vode, aperitiva, žestokih pića, likera, piva, bezalkoholnih pića i dižestiva,
 • znati tehnike posluživanja u vrtnim restauracijama, terasama, apartmanima i sobama,
 • znati tehnike posluživanja u barovima
 • upoznavanje i spravljanje mješavina barskih pića,
 • znati tehnike posluživanja svečanih prigodnih obroka,
 • znati posluživanje na vrtnim partyjima i banketima,
 • naučiti pripremne radove i posluživanje hladnog buffeta,
 • znati primijeniti različite načine naplaćivanja.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.