KROVOPOKRIVAČ - Andragog

KROVOPOKRIVAČ

krovopokrivac

Cilj programa je stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u obrtničku izvedbu krovopokrivačkih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje KROVOPOKRIVAČA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova krovopokrivača.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje KROVOPOKRIVAČ polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova krovopokrivača.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje krovopokrivač izvodi se dopisno-konzultativnom ili konzultativno-instruktivnim oblikom nastave.

 

Praktična nastava će se izvoditi na gradilištima i drugim mjestima koja mogu realizirati praktičnu nastavu prema nastavnom planu.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE KROVOPOKRIVAČ

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na građevini i gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te o mjerama zaštite ljudi i okoliša.
 • Usvojiti znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu.
 • Steći osnovna znanja o svim radovima na pripremi građenja i u građenju.
 • Steći vještinu očitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od crijepa i betonskog crijepa.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od ravnih ploča.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s pokrovom od valovitih ploča.
 • Steći znanja i vještine o izradi krovova s limenim pokrovom.
 • Steći znanja i vještine o izradi hidroizolacije na ravnim krovovima, horizontalnim i vertikalnim površinama građevine.
 • Znati ugrađivati naprave za odvodnju površinskih voda.
 • Znati izraditi obloge na vanjskim zidovima.
 • Znati montirati elemente na krovnim plohama.
 • Znati sanirati stare krovove.
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.