MONTER SUHE GRADNJE - Andragog

MONTER SUHE GRADNJE

monter suhe gradnje

Cilj programa je osposobiti polaznike za rad u području suhe gradnje koji omogućuje da polaznik ovlada znanjima i vještinama za samostalan rad za najkraće vrijeme učenja. Polaznici stječu uporabivo znanje koje omogućuje praćenje razvoja zanimanja na području suhe gradnje. Razvijaju se sposobnosti ophođenja zasnovanog na humanim i demokratskim načelima, kritičkog odnosa prema vlastitom radu radi razvijanja stvaralačkih sposobnosti, potrebe i navike čuvanja osobnog zdravlja i upotrebe higijensko tehničkih sredstava prilikom obavljanja svog posla i potrebe i navike čuvanja i zaštite prirodne, životne i radne sredine.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje MONTER SUHE GRADNJE  može se upisati osoba koja ima:

– završenu osnovnu školu i

– najmanje 15 godina života.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili.

Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje monter suhe gradnje izvodi se dopisno-konzultativnom nastavom.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE MONTER SUHE GRADNJE

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

– oblaganje zidanih i betonskih zidova i stropova gipskartonskim pločama

– montaža pregradnih stijena s metalnom podkonstrukcijom

– oblaganje zidova zidnim oblogama od drva ili sličnim umjetnim zamjenama

– izvođenje spuštenih stropova na drvenoj ili metalnoj podkonstrukciji

– montaža izolacijskih slojeva na vertikalnim i kosim zidovima

– montaža izolacijskih slojeva u stambenom potkrovlju

– izvođenje suhih estriha za plivajuće podove

– izvođenje povišenih (kompjuter) podova

– montaža instalacijskih zidova u sanitarnim čvorovima sa metalnom

potkonstrukcijom i izvedenim priključcima za sanitarni uređaj

– izvođenje zakrivljenih stropova u dvije ili više ravnina

– izvođenje zakrivljenih zidova

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.