PREHRAMBENI TEHNIČAR - Andragog

PREHRAMBENI TEHNIČAR

Research of photosynthesis of green plants. Food quality control of agricultural plans

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa za prehrambenog tehničara je pripremiti polaznike za rad voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i uskladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda. Polaznik se osposobljava za samostalnog tehničara u kontrolno analitičkom laboratoriju i suradnika u razvojnim laboratorijima.

 

UVJETI UPISA

 

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:

                                                                                                    

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Prehrambenog tehničara.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Prehrambenog tehničara.

 

Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu) i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Prehrambeni tehničar. (program koji se izvodi prema strukovnom kurikulumu). Također je potrebno utvrditi moguće sadržajne razlike općeobrazovnog, strukovnog i praktičnog dijela nastave.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar izvodi se konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Prehrambeni tehničar za redovito obrazovanje.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE PREHRAMBENI TEHNIČAR

 

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 

 • Osnove prirodnih znanosti u prehrambenoj struci
 • Fizikalno-kemijske i mikrobiološke laboratorijske postupci i analize
 • Kemijska načela, zakoni i metode u tehnologiji, kontroli hrane, prehrani i procesima metabolizma
 • Tehnološke operacije u prehrambenoj industriji
 • Kvaliteta sirovina, poluproizvoda, proizvoda i ambalaže te pravilno rukovati njima
 • Tehnološki proces, upravljati strojevima i opremom te provoditi unutarnji nadzor
 • Proces pripreme hrane te utjecaj na prehrambene i kulinarske značajke sirovina
 • Principi pravilne prehrane
 • Gotova hrana i produljivati trajnost hrane u industriji i obrtu
 • Kontrola kvalitete sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u pogonima i laboratorijima, primjenjujući zakone i standarde kvalitete u prometu hrane
 • Provedba dobre higijenske i proizvođačke prakse te mikrobiološke kontrole hrane
 • Primijeniti zakonske propise zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
 • Primjena osnove tržišnog poslovanja i organizacije rada te pratiti trendove u poduzetništvu
 • provedba tijek kolanja poslovne dokumentacije i knjigovodstvenih isprava u obrtu ili tvrtki
 • Priprema hrane u cateringu i dizajniranje proizvoda
 • Priprema i proizvodnja hrane u industrijskim uvjetima i obrtu
 • Kreiranje i prezentiranje novih proizvoda, u skladu sa zahtjevima tržišta
 • Priprema regionalnih autohtonih jela
 • Primjena vještina poslovnog komuniciranja, prodavanja, pregovaranja i timskog rada
 • Provoditi i upravljati kupoprodajnom aktivnošću u obrtu ili tvrtki, poštujući specifičnosti poslovanja s hranom
 • Primjena marketinške koncepcije i alata u poslovanju obrta ili tvrtke

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.