PRODAVAČ - Andragog

PRODAVAČ

prodavac

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 10.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

UVJETI UPISA

 

Cilj programa je postići osposobljenost polaznika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, u unutarnjoj i vanjskoj trgovini.

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje Prodavač/ica može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Prodavač/ica polaznik mora imati završenu srednju školu koje je polaznik dužan donijeti prilikom upisa.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje Prodavač/ica izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Praktična nastava izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava će se izvoditi u trgovinama, obrtničkim radionicama i/ili poduzećima. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima iz trgovine, obrtničkih radionica i/ili poduzeća. Svaki polaznik prije početka realizacije praktične nastave sklapa Ugovor o praktičnoj nastavi s trgovinom, obrtničkom radionicom i/ili poduzećem s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji za obavljanje praktične nastave.

 

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE PRODAVAČ

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • Osposobiti polaznike za rad s robom, upoznati sa širokim asortimanom robe
 • Steći komunikacijsku kompetenciju u svim kategorijama komuniciranja, tj. u pisanim, verbalnim i neverbalnim komunikacijama i širokom području primjene
 • Osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prometa robe.
 • Upoznati sa pojmovima iz područja opće psihologije, koji će se moći koristiti i u osobnom i u profesionalnom životu, te osposobiti da se kritičkim propitivanjem vlastitih doživljaja, znanja i stavova učenici pripreme da kritički procjenjuju međusobne odnose  ljudi s kojima žive i rade, te adekvatno reagiraju u različitim socijalnim situacijama   potičući pozitivan odnos prema sebi i okolini.
 • Razviti kod polaznika smisao za suvremeno pristupanje tržištu, te ih osposobiti za samostalno obavljanje marketinških aktivnosti.
 • Osposobljavanje za uspješan izbor vrste transporta , ovladavanje tehnikom špediterske djelatnosti i tehnikom osiguravanja robe
 • Osposobiti polaznike za uspješno obavljanje vanjskotrgovinskih poslova kroz stjecanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o vanjskoj trgovini.
 • Osposobiti za samostalno svladavanje svih radnih procesa u prodavaonici, poslova vezanih uz skladišno poslovanje i otpremu robe
 • Razviti kod polaznika osobine bitne za zanimanje prodavač – etičnost, ljubaznost, takt, poduzetnost, brzinu, točnost, istrajnost, dosljednost, logiku razmišljanja, osjećaj odgovornosti prema poslu, primjenu stečenog znanja, te osposobiti polaznika za samostalno obavljanje prodavačkih poslova uz primjenu teorijskih znanja i praktičnih vještina vezanih uz poslovanje prodavaonice,  skladišno poslovanje, poslove uvoza i izvoza robe, transporta robe.

 

 

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.