Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju konobar - Andragog

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju konobar

konobar

UVJETI UPISA

 

 • prethodno završenu osnovnu školu
 • najmanje 18 godina starosti
 • odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 190 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 190 nastavnih sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 35 sati realizirat će se u učionici Učilišta,  te 10 sati vježbe i praktični dio programa u trajanju od 145 sati izvodi se u ugostiteljskom objektu s kojom učilište ima ugovor o suradnji.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KONOBAR

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Primijeniti pravila higijene, osobne zaštite i zaštite na radu
 2. Odabrati, koristiti i održavati ugostiteljsku robu i opremu
 3. Pravilno postavljati stolove za različite prigode
 4. Odabrati i pripremiti pića i napitke za posluživanje prema normativima
 5. Pravilno primjenjivati osnovne tehnike posluživanja različitih jela i pića
 6. Rukovati poslužnim priborom te pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
 7. Komunicirati s gostima na primjeren način i primjenjivati pravila poslovnog bontona
 8. Izvršavati samostalno osnovne poslove ugostiteljskog posluživanja
 9. Provoditi mjere zaštite na radu i osnovnu prvu pomoć

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

 • usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja
 • zapošljivosti u ugostiteljstvu i sezonskim poslovima
 • potrebe poslodavaca za određenim profilom poslova/zanimanja
 • formaliziranje postojećih vještina i znanja