Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar - Andragog

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar

kuhar

UVJETI UPISA

 

 • prethodno završenu osnovnu školu
 • najmanje 15 godina starosti
 • odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 190 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 180 nastavnih sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom  nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 35 sata realizirat će se u učionici Učilišta, a 10 sati vježbi i praktični dio programa u trajanju od 135 sati izvodi se u ugostiteljskom objektu s kojim učilište ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, uz stručno vodstvo mentora.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KUHAR

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Pravilno odabrati i pripremati namirnice biljnog i životinjskog podrijetla.
 2. Pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju složenijih jela
 3. Primjenjivati tehnike gotovljenja i posluživanja jednostavnih toplih i hladnih jela
 4. Koristiti različite ugostiteljske uređaje i pribor na pravilan način
 5. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
 6. Provoditi ispravno čuvanje i skladištenje proizvoda
 7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

 • usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja
 • zapošljivosti u ugostiteljstvu i sezonskim poslovima
 • potrebe poslodavaca za određenim profilom poslova/zanimanja

formaliziranje postojećih vještina i znanja