Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar - Andragog

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

slasticar

UVJETI UPISA

 

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 15 godina
 • odgovarajuće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova slastičara

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 190 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 190 sati realizirati će se redovitom i/ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 35 sati teorijske nastave izvodi se u učionici ustanove, a  10 sati vježbi i 145 sati praktične nastave izvodi se u ugostiteljskom objektu s kojim učilište ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU SLASTIČAR

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 2. Pravilno odabirati i pripremati namirnice za pripremu slastica
 3. Koristiti kuhinjski pribor, alate i uređaje na ispravan način
 4. Razlikovati i pripremiti jednostavnije slastice te pomagati pri pripremi i gotovljenju  složenijih slastica.
 5. Izvršavati pomoćne poslove u postupku izrade različitih vrsta slastica
 6. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu
 7. Provoditi ispravno čuvanje i skladištenje proizvoda

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

 • usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljivosti u ugostiteljstvu i sezonskim poslovima
 • potrebe poslodavaca za određenim profilom poslova/zanimanja
 • formaliziranje postojećih vještina i znanja