Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar - ličilac - Andragog

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar - ličilac

soboslikar

UVJETI UPISA

 

–  završenu osnovnu školu

–  navršenih 18 godina života

– liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za jednostavne poslove u  zanimanju soboslikar – ličilac

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 160 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 38 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 120 sati se izvodi radnim uvjetima soboslikara i ličioca u obrtu/tvrtci s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU SOBOSLIKAR – LIČILAC

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Prepoznati vrste i svojstva materijala pomoću kojih će izvoditi radove, vrste i svojstva različitih podloga te načine njihove zaštite od propadanja
  • Pripremiti mineralne, drvene i metalne podloge za bojenje i ličenje
  • Koristiti i održavati alate, pribor i pomagala za rad
  • Napraviti pripremu podloge za bojenje i ukrašavanje
  • Izvoditi jednostavne soboslikarske radove, bojiti i ukrašavati unutrašnje površine zgrada, uz nadzor
  • Provoditi preglede alata, pribora, strojeva i radnih sprava te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  • Razvrstati i odložiti soboslikarski i ličilački otpad te štititi zdravlje i okoliš
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi zbog potreba bojenja i ličenja u izgradnji i održavanju građevina, zaštite od korozije i održavanja metalnih dijelova i montažnih konstrukcija, potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u soboslikarskim i ličilačkim tvrtkama/obrtima, građevinarstvu, stolarskim tvrtkama/obrtima, na poslovima održavanja i strojarskoj proizvodnji.