Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar - Andragog

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju tesar

tesar

UVJETI UPISA

 

–  prethodno završenu osnovnu školu,

–  najmanje 18 godina starosti,

–  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova

u zanimanju tesar.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 160 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirati će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se skupnim i individualnim konzultacijama.

Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici Pučkog otvorenog učilišta Andragog. Praktični dio programa u trajanju od 120 sati realizira se pojedinačno kod poslodav-ca/aca s kojim/a Učilište ima sklopljen odgovarajući ugovor o poslovnoj suradnji, uz korištenje pripadajućeg alata, pribora i materijala potrebnog za obavljanje praktične nastave.

Realizaciju  praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika, nadzire stručna osoba/

mentor.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU TESAR

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati vrste i svojstva materijala kod tesarskih
  2. Rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima na pravilan i siguran način.
  3. Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu
  4. Sudjelovati u izrađivanju, montaži i demontaži skele i oplate.
  5. Sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih radova pri izradi krovišta.
  6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Potreba tržišta rada za formalnim obrazovanjem ovog kadra i mogućnost zapošljavanja.

Potreba poslodavaca za stručnim osposobljavanjem osoba koje obavljaju tesarske poslove, a prethodno nisu završile školu ili nisu završile strukovnu školu. Sve izraženiji deficit u građevinskim zanimanjima dovodi do neusklađenosti broja radnika i potreba tržišta rada za tesarima.