Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar - Andragog

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar

vrtlar

UVJETI UPISA

  • navršenih 15 godina života

  • završenom osnovnom školom

  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 160 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno–instruktivnom nastavom, od čega je planirano 40 sati teorijske nastave koja će se realizirati u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava) i 120 sati praktične nastave koja će se provoditi u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU VRTLAR

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog bilja
  2. Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih kultura
  3. Izvoditi jednostavne poslove pri sjetvi i/ili sadnji i njezi vrtnog bilja
  4. Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji drveća
  5. Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
  6. Prepoznati simptome i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova vrtlarskih kultura
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći.

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju vrtlar. Program osposobljavanja potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja dodatnog znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova vrtlara. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.