Program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova betonirca/ke - Andragog

Program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova betonirca/ke

betonirac

UVJETI UPISA

 

– završenu osnovnu školu,

-najmanje 15 godina života i

-liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 120 sati

 

Program će se izvoditi redovitom nastavom u trajanju od 120 sati , od čega je 70 sati praktična nastava , a 50 sati čine teorijski sadržaji

 

Oblik izvođenja nastave: redovna nastava

 

Teorijski dio programa izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa realizira se u poduzeću (i/ili na gradilištu) s kojim Pučko otvoreno učilište Andragog ima sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor (prednost ima osoba s položenim dopunskim pedagoško-psihološkim obrazovanjem).

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE JEDNOSTAVNIH POSLOVA BETONIRCA/KE

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Program osposobljavanja za obavljanje poslova betonirača/ice
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
Izvođenje poslova pomoćnog betoniraca Rad u gripi radnika koji izvode građevinske radove Tehnološki proces rada i upute o radu
Koristiti materijale, alate i strojeve koji se koriste u

Poslovima betoniranja

 Pripremiti materijal,

alat i strojeve potrebne za betonske radove

Opća i posebna pravila

za pripremu materijala, alata i strojeva

Prepoznati materijale koji se koriste pri izvedbi betonskih elemenata kao i tehnologiju izvođenja Pravilna primjena materijala za izvedbu betonskih elemenata, tehnologije izvođenja i potrebne alate Spravljanje betona; Vrste cementa; Agregat; Klase betona;
Razlikuje načine ugradnje svježeg betona Pravilna tehnologija ugradbe i njege betona Ugradba betona; Strojevi za ugradnju betona; Njega betona;

 

Razlikuje AB vertikalne i horizontalne nosive elemente Prepoznati načine ugradbe betona u vertikalne i horizontalne nosive elemente Betoniranje  vertikalnih i horizontalnih nosivih elemenata;
Propisno vršiti sortiranje i odlaganje građevinskih otpadaka kod svog rada Racionalno koristi materijale Ekološki zahtjevi
Postupati u skladu s propisima  o zaštiti na radu Pažljivo i pravilno se kretati na gradilištu, upotrebljavati zaštitna sredstva Osobna zaštitna sredstva