Program osposobljavanja za poslove barmena - koktel mastora - Andragog

Program osposobljavanja za poslove barmena - koktel mastora

kokteli

UVJETI UPISA

 

 • završena srednja škola,
 • navršenih 18 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova barmena – koktel majstora,
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 180 sati

 

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom u trajanju od 180 sati, od čega je planirano 35 sati teorijske nastave, 35 sati vježbi i 110 sati praktične nastave.  Teorijska nastava se izvodi u prostorima Učilišta u trajanju od 35 sati. Vježbe u ukupnom trajanju od 35 sati izvode se uz nadzor mentora u ugostiteljskom praktikumu Učilišta i/ili ugostiteljskim objektima s kojoma Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji. Praktična nastava u trajanju od 110 sati izodi se pod nadzorom mentora u ugostiteljskim objektima s kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE BARMENA – KOKTEL MAJSTOR

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Razlikovati vrste barova i barske opreme
 2. Rukovati barskom opremom na stručan i siguran način
 3. Koristiti barski inventar prilikom pripreme barskih mješavina na pravilan način
 4. Održavati osobnu higijenu, higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru
 5. Sudjelovati u pripremanju, planiranju i organiziranju poslovanja u baru prema osnovnim pravilima struke
 6. Odabirati i koristiti namirnice i pića u baru za pripremu barskih mješavina
 7. Primijeniti osnovne tehnike pripremanja barskih mješavina
 8. Primjenjivati vještine poslovnog komuniciranja s gostima u skladu s pravilima poslovnog bontona
 9. Izračunati troškove konzumacije i primijeniti različite načine naplaćivanja

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi radi izmjena i dopuna  ranije odobrenog programa, radi osposobljavanja polaznika za poslove barmena – koktel majstora, formaliziranja vještina i znanja koje pojedinci posjeduju iz prethodnih praktičnih iskustava na tim poslovima na tim poslovima te bolje zapošljivosti (konkurentnosti pojedinca na tržištu rada s obzirom na potrebne kompetencije u ostvarenju početnog zaposlenja i njegovog zadržavanja).