Program osposobljavanja za poslove barmena - Andragog

Program osposobljavanja za poslove barmena

barmen

UVJETI UPISA

 

U program osposobljavanja za poslove barmena mogu se upisati polaznici koji imaju završenu srednju školu, sanitarnu iskaznicu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova barmena.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 191 sati

 

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom u trajanju od 191 sat, od čega je planirano 55 sati teorijske nastave, 40 sati vježbi i 96 sati praktične nastave.

Pri izvođenju programa redovitom nastavom, teorijski dio u trajanju od 55 sati izvodi se u prostorima Učilišta, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava).

Vježbe u ukupnom trajanju od 40 sati  i praktična nastava u trajanju od 96 sati izvodi se pod nadzorom mentora u ugostiteljskom objektima s kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE BARMENA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Izvršiti potrebne pripremne radove za uredno poslovanje bara prema osnovnim pravilima struke
  2. Razlikovati i odabrati namirnice i pića u baru za pripremu barskih mješavina
  3. Primijeniti osnovne tehnike pripremanja barskih mješavina
  4. Pripremiti, dekorirati i poslužiti barske mješavine
  5. Rukovati barskom opremom na stručan i siguran način te pravilno koristiti barski inventar prilikom pripreme barskih mješavina
  6. Održavati osobnu higijenu, higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u barute primijeniti mjere zaštite na radu
  7. Komunicirati s gostom u skladu s pravilima poslovnog bontona
  8. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi radi potrebe formalizacije vještina i znanja koje pojedinci posjeduju iz prethodnih praktičnih iskustava na ovim poslovima; radi zapošljivosti (konkurentnosti pojedinca na tržištu rada s obzirom na potrebne kompetencije u ostvarenju početnog zaposlenja i njegovog zadržavanja).