Program osposobljavanja za poslove djelatnika hotelskog domaćinstva - Andragog

Program osposobljavanja za poslove djelatnika hotelskog domaćinstva

hotelsko domacinstvo

UVJETI UPISA

 

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 180 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 180 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Pri izvođenju programa redovitom nastavom, teorijski dio u trajanju od 41 sat izvodi se u prostorima Učilišta, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava).

Vježbe iznose 29 sati, te praktični dio programa u trajanju od 110 sati, a izvodi se u hotelima i/ili turističko-ugostiteljskim objektima s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji, pod nadzorom mentora.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DJELATNIKA HOTELSKOG DOMAĆINSTVA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  • Komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
  • Odabrati i koristiti sredstva za čišćenje i održavanje hotelskog domaćinstva, prikladnu zaštitnu odjeću i opremu, te alat i pribor
  • Rukovati aparatima i uređajima za čišćenje i održavanje na siguran način
  • Pospremati i održavati čistoću hotelske sobe, hotelskog prostora i okoliša
  • Voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada djelatnika hotelskog domaćinstva
  • Primijeniti mjere zaštite na radu

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi zbog interesa polaznika za stjecanje stručne osposobljenosti za poslove djelatnika hotelskog domaćinstva radi sezonskog zapošljavanja (tijekom ljetne sezone brojno stanovništvo odlazi na more u potrazi za poslom), te sve veće potrebe hotela i drugih turističko-ugostiteljskih objekata za stručnim kadrom i radnom snagom u turizmu i ugostiteljstvu.