Program osposobljavanja za poslove maslinara - Andragog

Program osposobljavanja za poslove maslinara

maslinar

UVJETI UPISA

  • minimalno završenom osnovnom školom
  • minimalno 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova maslinara.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 236 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 236 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 59 sati realizirat će se u učionicama ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu, a praktični dio programa u trajanju od 177 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE MASLINARA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati, odabrati i provoditi odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi maslina

  2. Koristiti alate i sredstva za poslove maslinara na siguran način

  3. Prepoznati i suzbijati bolesti maslina

  4. Prepoznati svojstva i kvalitetu maslinovog ulja na osnovu dobivene kemijske i senzorske analize

  5. Planirati troškove proizvodnje proizvoda od maslina i plasirati proizvode na tržište

  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Poljoprivrednici koji se bave maslinarstvom trebaju steći stručne kompetencije za usavršavanje tehnologije uzgoja, dobivanja ulja i plasman ulja na tržište, kao i u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.