Program osposobljavanja za poslove mljekara - sirara - Andragog

Program osposobljavanja za poslove mljekara - sirara

sirar

UVJETI UPISA

– najmanje završenom osnovnom školom

– navršenih 18 godina života

– liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

mljekara – sirara.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 200 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 200 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 50 sati realizirat će se u učionicama ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava), a praktični dio programa u trajanju od 150 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE MLJEKARA – SIRARA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda

  2. Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način

  3. Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara – sirara na ispravan i siguran način

  4. Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda

  5. Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira

  6. Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište

  7. Primijeniti pravila zaštite na radu.

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Mlijeko, sirevi, jogurti i ostali mliječni proizvodi bitan su dio tradicionalne, uravnotežene prehrane. Sve više ljudi vodi brigu o porijeklu namirnica koje jedu, a samim time domaći su proizvodi iznimno cijenjeni. Stoga je nužno povećanje proizvodnje domaćih mliječnih proizvoda i sireva. Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za obavljanje poslova mljekara – sirara. Program osposobljavanja potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova mljekara – sirara. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.