Program osposobljavanja za poslove pčelara - Andragog

Program osposobljavanja za poslove pčelara

pcelar

UVJETI UPISA

 

 • najmanje završenom osnovnom školom,
 • navršenih 18 godina života,
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pčelara.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 150 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 37 sati izvodi se u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava). Praktični dio programa u trajanju od 113 sati realizirati će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE PČELARA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Razlikovati građu pčela, osobine pčelinje zajednice i pčelinjaka
 2. Razlikovati tipove košnica i vrste pčelarske opreme
 3. Primijeniti pravilne postupke u fazama razvoja pčelinje zajednice.
 4. Proizvoditi pčelinje proizvode primjenom pravilnih postupaka
 5. Ispravno čuvati i skladištiti pčelinje proizvode.
 6. Uočiti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te ih pravilno suzbijati
 7. Planirati troškove proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske regulative u pčelarenju
 8. Provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Zapošljivost – osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje poslova pčelara, što im omogućava konkurentnost na tržištu rada i pruža mogućnost osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva