Program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ice u nastavi u radu s učenicima s teškoćama - Andragog

Program osposobljavanja za poslove pomoćnika/ice u nastavi u radu s učenicima s teškoćama

ucenik

UVJETI UPISA

 

– završenu najmanje četverogodišnju srednju školu,

– potvrdu o nekažnjavanju,

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pomoćnika u nastavi te poznaju osnove rada na računalu.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 218 sati

 

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom nastavom, u trajanju od 218 sati, od čega je planirano 90 sati teorijske nastave, 24 sata vježbi i 104 sata praktične nastave.

Teorijski dio programa obveznih nastavnih cjelina čini 74 sata, te od četiri ponuđena izborna predmeta polaznik odabire dva u trajanju od 16 sati, što ukupno čini 90 sati teorijske nastave. Teorijska nastava se izvodi u Učilištu.

 

Vježbe se izvode u ukupnom trajanju od 24 sata u specijaliziranoj učionici opremljenim za izvođenje vježbi.

Praktična nastava se izvodi u trajanju od 104 sata, u vježbaonici, pod nadzorom mentora. Vježbaonica Učilišta može biti škola koja ima stručni tim u sastavu: pedagog, psiholog i edukacijski rehabilitator, uspostavljenu suradnju s mobilnim stručnim timom za ostale stručnjake (logoped, socijalni pedagog), s kojom Učilište ima skopljen ugovor o suradnji. Vježbaonica mora imati iskustvo u radu s pomoćnicima u nastavi minimalno tri godine.

Mentori mogu biti edukacijski rehabilitatori i psiholozi s najmanje tri do pet godina iskustva u edukacijskoj inkluziji, od čega jedna godina pod supervizijom.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE POMOĆNIKA/ICE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati i primijeniti osnovne principe odgoja i obrazovanja u inkluzivnim uvjetima.
  2. Provoditi i pružati podršku učenicima s teškoćama, u obrazovanju i razvoju socijalnih vještina, uz nadzor stručnjaka.
  3. Osiguravati inkluzivno okruženje za učenika s teškoćama u suradnji s učiteljem/nastavnikom i stručnim timom škole.
  4. Komunicirati na primjeren način s učenicima, učiteljima/nastavnicima, stručnim timom i roditeljima.
  5. Koristiti podršku mobilnog stručnog tima.
  6. Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi radi osiguravanja kvalitete rada s učenicima s teškoćama u uvjetima inkluzivnog odgoja i obrazovanja u redovnim odgojno obrazovnim ustanovama te osiguranja adekvatne kompetencije pomoćnika u nastavi koji se uključuju u neposredan rad s učenicima s teškoćama.