Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice autodizalicom - Andragog

Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice autodizalicom

autodizalica

UVJETI UPISA

 

– završenu osnovnu školu,

-najmanje 18 godina života

– liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova

– vozačka dozvola B kategorije

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 160 sati

 

Program će se izvoditi redovitom nastavom u trajanju od 160 sati , od čega je 120 sati praktična nastava, a 40 sati čine teorijski sadržaji.

Oblik izvođenja nastave: redovna nastava

Teorijski dio programa izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa realizira se u poduzeću (i/ili na gradilištu) s kojim Pučko otvoreno učilište Andragog ima sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor (prednost ima osoba s položenim dopunskim pedagoško-psihološkim obrazovanjem).

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE RUKOVATELJA/ICE AUTODIZALICOM

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelj/ica dizalicom
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Stručno i sigurno pokretanje  i izvođenje  radih  operacija dizalicom

 

Sigurno i prema propisima rukuje dizalicom

 

Namjena, rukovanje, održavanje i ispitivanje dizalice;

Priprema za korištenje;

 

2. Primjenjivati propise o  sigurnosti  pri osiguranju tereta

 

Osigurati teretprilikom pripreme i prijenosa

 

 

Sredstava potrebna za osiguranje tereta prilikom utovara ili istovara prijenosa;

Spuštanje tereta;

3. Primijeniti mjere zaštite na radu i prve pomoći

 

Prepoznavanje izvora opasnosti i primjenjuje pravila zaštite na radu Osnove zaštite na radu i prve pomoći;

 

4. Vrši pregled dizalice i održavati dizalicu Pravilno održavanje  dizalice Održavanje sredstava rada i materijala za podmazivanje
5. Određivanje težine tereta, sigurno prevoženje i korištenje propisane signalizacije vozi Sigurno i prema propisima koristiti signalizaciju Primjena raznih signala i signalizacije prilikom prijevoza tereta