Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice građevinskim strojevima - Andragog

Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice građevinskim strojevima

strojevima

UVJETI UPISA

 

– završenu osnovna školu,

– 18 godina života

– liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova

– vozačka dozvola B, F ili G kategorije.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 200 sati

 

Program će se izvoditi redovitom nastavom u trajanju od 200 sati , od čega je 150 sati praktična nastava , a 50 sati čine teorijski sadržaji.

 

Oblik izvođenja nastave: redovna nastava

 

Teorijski dio programa izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa realizira se u poduzeću (i/ili na gradilištu) s kojim Pučko otvoreno učilište Andragog ima sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor (prednost ima osoba s položenim dopunskim pedagoško-psihološkim obrazovanjem).

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE RUKOVATELJA/ICE GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelj/ica građevinskim strojevima
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Primijeniti građevinske strojeve na gradilištu (Grejder; Skrejper; Buldozer) Rukovanje građevinskim strojem na siguran način uz poznavanje potrebnih propisa

 

Namjena i konstrukcija građevinskog stroja
2. Manipulirati strojem na gradilištu Utovar tereta, dizanje stabilizatora, lančana signalizacija, operacije s ostalim priključcima. Dijelovi, konstrukcija i namjena građevinskih strojeva
3. Održavati građevinske strojeve prema pravilima održavanja, uz posebne mazive masti i ulja. Prepoznavanje  vrste ulja i maziva za podmazivanje i održavanje građevinskih strojeva. Održavanje građevinskih strojeva i materijali za podmazivanje.
4. Koristiti signalizaciju i osvjetljenja  na građevinskim strojevima Pravilno korištenje signala i osvjetljenja na građevinskim strojevima Vrste i namjena signala i osvjetljenja
5. Postupati u skladu s propisima  o zaštiti na radu Pažljivo i pravilno se kretati na gradilištu, upotrebljavati zaštitna sredstva Osobna zaštitna sredstva
6. Primijeniti propisane postupke proizvodnje, transporta i ugradnje betona Rukovanje strojevima za proizvodnju, transport i ugradnju betona Strojevi za proizvodnju, transport i ugradnju betona; Vrste cemente; Vrste betona; Osnovna pravila proizvodnje, transporta i ugradnje betona;
7. Primijeniti propisane postupke za zbijanje tla Rukovanje strojevima za zbijanje tla Strojevi za zbijanje tla; Vrste tla;