Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice kran dizalicom - Andragog

Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice kran dizalicom

kran

UVJETI UPISA

 

– završenu osnovnu školu,

– 18 godina života

– liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 160 sati

 

Program se izvodi u trajanju od 160 sati , od čega je 110 sati praktična nastava, a 50 sati čine teorijski sadržaji.

 

Oblik izvođenja nastave: redovna nastava

 

Teorijski dio programa izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa realizira se u poduzeću (i/ili na gradilištu) s kojim Pučko otvoreno učilište Andragog ima sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE RUKOVATELJA/ICE KRAN DIZALICOM

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelj/ica kran dizalicom
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Pravilno i samostalno pokretanje kran dizalice

 

Vješto i sigurno izvršavanje pojedinih radova Vrste konstrukcija i namjena kran dizalice,

Vozni dijelovi,čimbenici koji utječu na stabilnost dizalice

2. Održavanje kran dizalice. Čišćenje i pranje, održavanje dizalice, pregled stroja po sklopovima, podmazivanje stroja. Održavanje kran dizalice na pravilan način i uz pravilnu uporabu alata i pribora za održavanje.
3. Organizacija rada na gradilištu. Poznavanje pravilnog i funkcionalnog načina organizacije rada na gradilištu. Građevinske norme, radni parametri i tehnološke sheme rada.
4. Raditi sa kran dizalicom na siguran način Poznavanje propisa za rad na siguran način, pravilno pružanje prve pomoći Zakon o zaštiti na rdu i osnove pružanja prve pomoći