Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice samohodnom traktorskom kosilicom - Andragog

Program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice samohodnom traktorskom kosilicom

traktorska kosilica

UVJETI UPISA

 

– završenu osnovnu školu

– navršenih 18 godina života,

– liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova (zdravstvena i psihička sposobnost za obavljanje navedenog posla)

– Vozačka dozvola B kategorije.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 120 sati

 

Program se izvodi u trajanju od trajan 120 sati , od čega je 70 sati praktična nastava, a 50 sati čine teorijski sadržaji.

Oblik izvođenja nastave: redovna nastava

Teorijski dio programa izvodi se u učionici ustanove, a praktičnidio programa realizira se u poduzeću (i/ili u uslužnom poduzeću za održavanje zelenih površina) s kojim Pučko otvoreno učilište Andragog ima sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE RUKOVATELJA/ICE SAMOHODNOM TRAKTORSKOM KOSILICOM

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelj/ica samohodnom traktorskom kosilicom
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Paljenje motora i primjena samohodne traktorske kosilice na travnjacima, rukovanje samohodnom traktorskom kosilicom. Rukovanje samohodnom traktorskom kosilicom na siguran način uz poznavanje potrebnih propisa

 

Namjena i konstrukcija samohodne traktorske kosilice
2. Sposobnost opsluživanja samohodne traktorske kosilice gorivom i uljem, Biti sposoban preventivno održavati kosilicu i otklanjati manje kvarove Opsluživati kosilicu gorivom i uljem, podmazivati dijelove stroja po uputama proizvođača, puniti akumulator, demontirati i montirati lako izmjenjive dijelove.

 

Opsluživanje, čišćenje  i održavanje  kosilice po uputama proizvođača.
3. Primjena samohodne traktorske kosilice na rosnom i kosom terenu Razlikovanje terena za primjenu samohodne traktorske kosilice, primjena raznih načina košenja na raznim terenima Način rada obzirom na vrste terena
4. Podmazivanje samohodne traktorske kosilice odgovarajućim mazivima Razlikovati materijale za podmazivanje samohodne traktorske kosilice

 

Materijali za podmazivanje samohodne traktorske kosilice, mjesta podmazivanja i održavanja
5. Raditi sa samohodnim kosilicama na siguran način primjena propisa o zaštiti na  radu, u slučaju potrebe pružanje prve pomoći Zakon o zaštiti na radu RH

Pružanje prve pomoći