Program osposobljavanja za poslove uzgajivača ovaca i koza - Andragog

Program osposobljavanja za poslove uzgajivača ovaca i koza

ovce i koze

UVJETI UPISA

 

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ovaca i koza

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 160 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 40 sati realizirat će se u učionicama ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava), a praktični dio programa u trajanju od 120 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE UZGAJIVAČA OVACA I KOZA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati pasmine i objasniti anatomsku građu ovaca i koza
  2. Razlikovati i osigurati odgovarajuće uvjete za smještaj, razmnožavanje i uzgoj ovaca i koza
  3. Uzgajati i njegovati ovce na siguran način u skladu s pravilima struke
  4. Prepoznati i suzbijati uzgojne bolesti ovaca i koza
  5. Koristiti uređaje, opremu i alat na pravilan i siguran način
  6. Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda (mlijeka, mesa i/ili vune) na tržište u skladu sa zakonskom regulativom
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, odgovarajuća zaštitna sredstva te provoditi pravilne postupke u slučaju pružanja prve pomoći.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za obavljanje poslova uzgajivača ovaca i koza. Program osposobljavanja potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja dodatnog znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova uzgajivača ovaca i koza. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.