Program osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja - Andragog

Program osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

zacini

UVJETI UPISA

  • najmanje završenom osnovnom školom

  • navršenih 18 godina

  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 240 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 240 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 60 sati izvodi se u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava), a praktični dio programa u trajanju od 180 sati, realizirati će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE UZGAJIVAČA I PRERAĐIVAČA

LJEKOVITOG, AROMATIČNOG I ZAČINSKOG BILJA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Definirati gospodarski značaj uzgoja i prerade začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  2. Razlikovati vrste, svojstva i primjenu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  3. Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi te preradi začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
  4. Provoditi odgovarajuće agrotehničke mjere i zahvate u uzgoju, ishrani i njezi bilja.
  5. Prepoznati simptome bolesti bilja te primijeniti odgovarajuće mjere i sredstva za suzbijanje bolesti, štetnika i korova.
  6. Pripremiti i koristiti pribor, opremu i uređaje za uzgoj i preradu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja na pravilan i siguran način.
  7. Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu te provoditi pravilne postupke u slučaju požara i pružanja osnovne prve pomoći.

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za obavljanje poslova uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Program osposobljavanja potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja dodatnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.