Program osposobljavanja za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom - Andragog

Program osposobljavanja za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom

zavarivac2

UVJETI UPISA

 

 • završenom osnovnom školom
 • navršenih 18 godina
 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 240 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 240 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 59 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 181 sat realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima

(radionica opremljena za MIG/MAG zavarivanje ili praktikum zavarivanja).

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE ZAVARIVAČA MIG/MAG POSTUPKOM

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG/MAG postupkom
 2. Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima
 3. Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija
 4. Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti)
 5. Zavarivati MIG/MAG postupkom upotrebljavajući različite tehnike i položaje zavarivanja prema pravilima struke
 6. Provoditi preglede uređaja, opreme i alata te voditi potrebnu dokumentaciju
 7. Otkriti i prijaviti manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove
 8. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Uvođenje novih tehnologija, opreme i uređaja u postupke zavarivanja i profiliranje novih poslova, usklađenost sa potrebama tržišta rada i potrebama lokalnog i regionalnog okruženja; mogućnostima zapošljavanja u području brodogradnje, strojarske proizvodne i procesne tehnike, uslužnog gospodarstva, poduzetništva i tržištu rada u EU.