Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice REL postupkom - Andragog

Program osposobljavanja za poslove zavarivača/ice REL postupkom

zavarivac4

UVJETI UPISA

 

–  18 godina života

–  završenu osnovnu školu

–  liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača/ice REL postupkom

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 340 sati

 

Stručno osposobljavanje se provodi u trajanju od sveukupno 340 sati, od čega 29 sati teorijske nastave.

Praktični dio programa traje 311 nastavnih sati i realizira se u radnim uvjetima zavarivača/ice ručnim elektrolučnim postupkom-REL: pogonu strojarske proizvodne ili procesne tehnike (zavarivanje tlačnih posuda, plinskih cjevovoda, termoelektrane, nuklearne elektrane, rafinerije nafte i plina), proizvodnji metalnih dijelova u automobilskoj industriji i općenito proizvodnji metalnih konstrukcija, na radnom poligonu ili radionici tvrtke na uređajima, opremi i alatima s kojom Ustanova ima sklopljen Ugovor o obavljanju praktične nastave.

Program se izvodi  redovitom ili konzultativno-instruktivnom  nastavom na skupnim i individualnim konzultacijama.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE ZAVARIVAČA/ICE REL POSTUPKOM

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i

alatima za ručno elektrolučno zavarivanje-REL

  1. Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za

zavarivanje prema radioničkim crtežima

  1. Razlikovati dijelove uređaja, opreme i alata i objasniti njihove funkcije
  2. Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija
  3. Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti)
  4. Provoditi preglede uređaja, opreme i alata, te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
  5. Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti

oštećene i istrošene dijelove

  1. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u

slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Uvođenje novih tehnologija, opreme i uređaja u postupke zavarivanja i profiliranje novih poslova, usklađenost sa potrebama tržišta rada i potrebama lokalnog i regionalnog okruženja; mogućnostima zapošljavanja u području brodogradnje, strojarske proizvodne i procesne tehnike, uslužnog gospodarstva, poduzetništva i tržištu rada u EU.