Program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom

cnc1

UVJETI UPISA

 

  • završenom srednjom školom tehničkog smjera
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC glodalicom

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 145 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 145 sati realizirat će se redovitom nastavom ili konzultativno – instruktivnom nastavom, prema nastavnom planu i programu.

 

Teorijski dio nastave u trajanju od 35 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 110 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove (za CNC tehnologiju opremljena CNC glodalicama), opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA CNC GLODALICOM

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Podesiti i pripremiti CNC glodalicu
  2. Koristiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC glodalice
  3. Rukovati upravljačkom jedinicom CNC glodalice
  4. Unijeti program u upravljačku jedinicu stroja i izvršiti simulaciju obrade
  5. Pratiti izvođenje programa prema definiranoj tehnologiji
  6. Provesti tekuće održavanje CNC glodalice
  7. Primijeniti mjere zaštite na radu, prepoznati izvore opasnosti, čuvati zdravlje i čovjekov okoliš

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

U današnje vrijeme intenzivnog razvoja primjene novih tehnologija (automatizacije, CNC tehnologije), pojavljuje se potreba za obavljanjem poslova rukovatelja na CNC glodalici.

Program je koncipiran na način da polaznika osposobljava za poslove pripreme i izrade jednostavnijih dijelova na CNC glodalici. Navedene kompetencije koje će polaznik steći po završetku programa su upravo ono što u najvećoj mjeri traže poslodavci.

Program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom omogućava stjecanje kompetencija i vještina za obavljanje poslova rukovatelja na CNC glodalici i time im osigurava konkurentnost na tržištu rada.