Program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC godalicom - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC godalicom

Industrial factory worker or service engineer operating cnc turning lather machine at factory in metal machining industry

UVJETI UPISA

 

U program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC glodalicom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu srednju školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC strojevima, te poznaju osnove računalstva.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 250 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 250 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Nastava se provodi u ukupnom trajanju od 250 nastavnih sati. Teorijska nastava zastupljena je u ukupnom trajanju od 62 nastavnih sati. Vježbe u trajanju od 78 nastavnih sati će se izvoditi u specijaliziranoj učionici i/ili u poduzeću s kojim Učilište ima ugovor o suradnji, uz nadzor mentora. Praktične nastave je ukupno 110 sati koja će se izvoditi u poduzeću s kojim Učilište ima ugovor o suradnji i obavljanju praktične nastave.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA CNC TOKARILICOM I CNC GLODALICOM

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Razlikovati dijelove CNC tokarilice i CNC glodalice, uređaja, opreme i alata
  2. Odabrati odgovarajuće vrste materijala i postupaka u radu s numeričkim upravljanim strojevima (CNC tokarilica i CNC glodalica)
  3. Skicirati jednostavnije tehničke crteže te izraditi odgovarajuće izratke na CNC alatnim strojevima
  4. Izraditi i primijeniti program za izradu jednostavnijih izradaka na CNC strojevima
  5. Služiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC strojeva
  6. Ispitati program izratka u simulacijskom načinu provjere stroja, optimizirati putanju alata i izvršiti jednostavnije ispravke programa ako se pojavljuju greške
  7. Pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu, uređaje, opremu i alate za početak rada i za serijsku proizvodnju izratka
  8. Pravilno rukovati numeričkim upravljanim strojevima, opremom i alatima na siguran način
  9. Odabrati rezne alate i prepoznati istrošenost ili oštećenje alata koji se koriste na CNC strojevima
  10. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju

nezgode do dolaska stručne osobe

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

U današnje vrijeme intenzivnog razvoja primjene novih tehnologija (automatizacije, CNC tehnologije), pojavljuje se potreba za obavljanjem poslova rukovatelja na CNC strojevima.
Program je koncipiran na način da polaznika osposobljava za poslove pripreme i izrade jednostavnijih dijelova na CNC stroju. Navedene kompetencije koje će polaznik steći po završetku programa su upravo ono što u najvećoj mjeri traže poslodavci.
Program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom i CNC glodalicom omogućava i polaznicima sa završenom srednjom školom(osobama koje su završile gimnazijske programe), stjecanje kompetencija i vještina za obavljanje poslova rukovatelja na CNC strojevima i time im osigurava konkurentnost na tržištu rada.