Program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom

rukovatelj_ motornom_kosilicom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja motornom kosilicom mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja motornom kosilicom.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 60 sati

Teorijski dio programa u trajanju od 15 sati izvodi se u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu. Praktični dio programa u trajanju od 45 sati realizira se pojedinačno u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA MOTORNOM KOSILICOM

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati vrste i dijelove motorne kosilice te opisati njihove funkcije.
  2. Pregledati i pripremiti kosilicu za rad te rukovati motornom kosilicom na pravilan način.
  3. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja motorne kosilice te pravilno čitati dokumentaciju proizvođača.
  4. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti zaštitna sredstva i opremu.

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje motornom kosilicom te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada. Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina. Potrebe poslodavaca za ovom vrstom posla.