Program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelja motornom pilom

rukovatelj motornom pilom

UVJETI UPISA

 

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja motornom pilom.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 60 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 60 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 15 sati izvodi se u učionici ustanove.

Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 45 sati obavlja se kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

 

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA MOTORNOM PILOM

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. razlikovati vrste motornih pila, glavne dijelove i njihove funkcije
  2. pripremiti motornu pilu i površinu za rad
  3. razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drva
  4. rukovati motornom pilom na siguran način
  5. provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja motorne pile u skladu s uputama proizvođača
  6. primijeniti mjere zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti osobna zaštitna sredstva i opremu.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi zbog potreba polaznika/pojedinaca za formaliziranjem prethodno stečenih znanja i vještina, zbog stjecanja novih znanja i vještina te potreba tržišta rada.

Uočena je i povećana potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima za rad na siguran način.