Program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelja traktorom s radnim priključcima

traktor

UVJETI UPISA

  • navršenih 18 godina života

  • završenom osnovnom školom

  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja traktorom s radnim priključcima

  • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 200 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 200 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 50 nastavnih sati realizirat će se u učionici ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu, a praktični dio programa u trajanju od 150 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA TRAKTOROM S RADNIM PRIKLJUČCIMA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati glavne dijelove, sklopove i radne priključke traktora te objasniti njihove funkcije

  2. Izvesti pripremu i kontrolu traktora i radnih priključaka za početak rada

  3. Rukovati traktorom i radnim priključcima na stručan i siguran način

  4. Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja traktora i radnih priključaka

  5. Odabrati i primijeniti odgovarajući radni priključak ovisno o vrsti agrotehničkih mjera i zahvata

  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Program za rukovatelja traktorom s radnim priključcima donosi se za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrta i tvrtki čija je djelatnost poljoprivreda, kako bi njihovi zaposlenici formalizirali znanja i vještine za koja posjeduju prethodna praktična iskustva na ovim poslovima. Na taj način zadovoljavaju se potrebe potencijalnih poslodavaca za ovom vrstom poslova.

Također, završetkom programa omogućava se lakša zapošljivost u sektoru poljoprivrede za osobe koje nisu zaposlene.