Program osposobljavanja za rukovatelja viličarom - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelja viličarom

vilicar

UVJETI UPISA

 

U program osposobljavanja za rukovatelja viličarom mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja viličarom te vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 140 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Oblik izvođenja ovisi o broju polaznika. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se skupnim i individualnim konzultacijama. Kroz konzultacije polaznici će utvrditi postojeća i stjecati nova znanja, dopunjavati i kompletirati znanja potrebna za njihov rad te zajedno s nastavnikom razmatrati i uspješno svladavati propisane sadržaje.

 

Teorijski dio programa u trajanju od 35 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 105 sati realizira se u poduzeću i/ili obrtu s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji, uz potreban alat, pribor, materijale, radne strojeve potrebne za obavljanje praktične nastave. Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba/mentor. Polaznik vodi dnevnik rada praktične nastave.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA VILIČAROM

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Razlikovati vrste, dijelove i sklopove viličara te objasniti njihove funkcije
  • Pregledati, provjeriti i pripremiti viličar za rad
  • Upravljati viličarom sa i bez tereta uz primjenu propisanih postupaka o radu s teretom te se pridržavati prometnih propisa
  • Rukovati viličarom kod dizanja, premještanja i spuštanja tereta
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i skladištenja viličara
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.  Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.