Program osposobljavanja za rukovatelja/icu rovokopačem - utovarivačem - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelja/icu rovokopačem - utovarivačem

rovokopač

UVJETI UPISA

 

U program osposobljavanja za obavljanje jednostavnih poslova rukovatelja rovokopačem – utovarivačem mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja rovokopačem – utovarivačem.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 120 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Oblik izvođenja ovisi o broju polaznika.

Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se skupnim i individualnim konzultacijama. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima tvrtke ili obrta s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICU ROVOKOPAČEM – UTOVARIVAČEM

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Razlikovati dijelove i sklopove rovokopača – utovarivača te objasniti njihove funkcije
  • Pripremiti rovokopač – utovarivač i radne priključke za rad
  • Rukovati rovokopačem – utovarivačem na siguran i pravilan način
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja rovokopača – utovarivača te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi zbog polaznika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavca. Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.  Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.