Program osposobljavanja za rukovatelj/icu bagerom - Andragog

Program osposobljavanja za rukovatelj/icu bagerom

bager

UVJETI UPISA

 

U program osposobljavanja za rukovatelja bagerom mogu se upisati polaznici  koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja bagerom.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 130 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Oblik izvođenja ovisi o broju polaznika. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se skupnim i individualnim konzultacijama.

Teorijski dio programa u trajanju od 30 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima tvrtke ili obrta s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji.

Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba – menor.

 

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA RUKOVATELJA/ICU BAGEROM

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Razlikovati vrste bagera, konstrukcijske dijelove i objasniti njihovu funkciju
  • Pripremiti bager i radne priključke bagera  za rad
  • Rukovati bagerom na stručan i siguran način
  • Provoditi osnovne mjere održavanja bagera
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se donosi zbog polaznika koji imaju potrebe formalizirati vještine i znanja za koje posjeduju praktična iskustva, na inicijativu poslodavca. Usklađivanje s potrebama tržišta rada, potreba poslodavaca za ovim profilom poslova, kao i potreba za stručnim osposobljavanjem djelatnika za rukovanje strojevima s povećanom opasnošću te usklađivanje rada poslodavaca s Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada.  Formaliziranje prethodno stečenih znanja i vještina.