Program osposobljavanja za turističkog animatora - Andragog

Program osposobljavanja za turističkog animatora

animator

UVJETI UPISA

  • završenu srednju školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova turističkog animatora
  • poznavanje barem jednog stranog jezika u govoru i pismu (učilište provodi testiranje kandidata)

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 180 sati

 

Program osposobljavanja u trajanju od 180 sati, a realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Način izvođenja ovisi o broju polaznika.

Teorijski dio programa u trajanju od 35 sati izvodi se u učionici ustanove, vježbe se izvode u trajanju od 30 sati u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi. Praktični dio programa u trajanju od 115 sati izvodit će se u ugostiteljskom/turističkom objektu, dvoranama (za izvođenje sportskih i umjetničkih sadržaja), otvorenim i zatvorenim bazenima te ostalim objektima koji su pogodni za održavanje programa animacije s kojim ustanova ima potpisan ugovor o suradnji. Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire mentor koji je zaposlen na poslovima turističke animacije.

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA TURISTIČKOG ANIMATORA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Prezentirati gostu ponudu sadržaja programa za provođenje slobodnog vremena
  2. Komunicirati na primjeren način u skladu s pravilima uspješne komunikacije i bontona
  3. Izvesti predstavljanje, pozdravljanje i javni nastup pred gostima
  4. Primijeniti pravila brige o gostu i etičnog ponašanja
  5. Organizirati animacijske programe prema interesima i željama gostiju
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Pozicioniranje hrvatske turističke ponude na tržištu moguće je samo u uvjetima prilagodbe brzim promjenama u kojima ključnu ulogu ima implementacija animacije i animacijskih programa u sustav turističke ponude Turistička animacija kao dio turističke ponude važan je element zadovoljenja potreba suvremenog gosta. Turistička animacija također pridonosi konkurentskoj prednosti objekta i njegovoj posebnosti u odnosu na ostale tržišne konkurente. Program će osposobiti polaznike za planiranje i organiziranje različitih animacijskih programa prilagođenih interesima i željama gostiju. Završetkom ovog programa polaznik stječe znanja, sposobnosti i vještine koje mu omogućuju višu razinu konkurentnosti na tržištu rada, s obzirom na dobivene kompetencije.