Program osposobljavanja za uzgajivača povrća - Andragog

Program osposobljavanja za uzgajivača povrća

povrce

UVJETI UPISA

 • najmanje završenom osnovnom školom

 • navršenih 18 godina života

 • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije

 • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova

uzgajivača povrća

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Trajanje programa: 240 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 240 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 60 sati realizirat će se u učionicama ustanove uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava), a praktični dio programa u trajanju od 180 sati realizirat će se pod nadzorom mentora u gospodarskom subjektu s kojim ustanova ima sklopljen Ugovor o obavljanju praktične nastave.

VIŠE O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA UZGAJIVAČA POVRĆA

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 1. Odabrati povrćarske kulture za uzgoj
 2. Razlikovati agroekološke uvjete za povrćarsku proizvodnju
 3. Primijeniti biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji
 4. Provoditi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura
 5. Provoditi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture
 6. Prepoznati bolesti i štetnike povrćarskih kultura i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite
 7. Odrediti zrelost plodova, vrijeme berbe prema cilju proizvodnje, sortiranje i pakiranje, uskladištenje i transport povrćarskih proizvoda
 8. Rukovati strojevima i opremom u povrćarstvu na stručan i siguran način
 9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Poljoprivrednici koji se bave uzgojem povrća trebaju steći stručne kompetencije za usavršavanje tehnologije uzgoja, dobivanja povrća, plasmana povrća na tržište, kao i u svrhu osnivanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Program osposobljavanja omogućuje stjecanje kompetencija za obavljanje poslova uzgoja povrća te potiče edukaciju osoba na obrazovanje s ciljem stjecanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova uzgoja povrća. Stečena osposobljenost omogućava konkurentnost na tržištu rada i ostvarenje početnog zapošljavanja.